طراحی ماساژ اختصاصی برای شما

بر اساس شرایط جسمی و نوع زندگی شما،برای شما ماساژ ویژه طراحی می کنیم .

فرست کلاس معتقد است که شرایط زندگی در افراد متفاوت است ... و باید به هر شخص ماساژ گیرنده سرویس مناسب با شرایط جسمی و روحی فعلی ایشان را ارائه داد . به طور مثال ماساژی که می تواند مناسب یک مدیر با دغدغه های روحی و روانی شدید همراه با استرس زیاد باشد ،برای یک ورزش کار حرفه ای که به دنبال افزایش رکورد های ورزشی خود باشد آنقدر مناسب نباشد ... یا در مثال دیگر ماساژی که می تواند برای یک پزشک جراح عالی باشد برای یک سالمند مفید نباشد ... از این رو سرویس های ماساژی که از قبل برنامه ریزی می شوند و در آنها از استاندارد های ماساژ بهره گرفته میشوند شاید برای همه مفید نباشند... بسیاری از مردم ماساژ های سنگین و همراه با فشار قوی دستان را می پسندند ولی بسیاری از مردم ماساژ های ملایم تر و طولانی تر را ترجیح می دهند . برخی از مردم ماساژ را همراه با موسیقی آرامش بخش دوست دارن و این در حالی است که بسیاری از اساتید ماساژ موسیقی در ماساز را مخل آرامش ماساز گیرنده می دانند ... 

از این رو مرکز ماساژ فرست کلاس شرایطی را فراهم آورده است تا طی پر کردن فرم های ماساژ ساده اطلاعات خوبی را از سلایق و تجربیات شما از گرفتن ماساژ های گوناگون بدست آورد و بر طبق آنها بهترین سرویس های ماساژ را برای شما برنامه ریزی نماید ... 

 طراحی ماساژ اختصاصی