تاثیر معجزه آسای ماساژ بر بزرگ سالان

 ماساژ منظم در کاهش علائم پیری موثر است  

بررسی تأثير ماساژ نقاط فشاری بر کيفيت خواب سالمندان

هدف: سالمندان اغلب از اختلال خواب رنج می برند و طب فشاری سنتی چينی يکی از تکنيکهای غير تهاجمی است که از طريق ماساژ نقاط فشاری سبب تعادل انرژی در بدن و ارتقاء راحتی و سلامتی می‌شود. هدف اين مطالعه بررسی تأثير ماساژ نقاط فشاری بر کيفيت خواب سالمندان دارای اختلال خواب است.

تاثیر معجزه آسای ماساژ بر بزرگسالان

روش بررسی: در اين مطالعه نيمه تجربی که به‌صورت کارآزمايی بالينی يک سوکور انجام گرفت، از پرسشنامه شاخص کيفيت خواب پيتزبرگ (PSQI) جهت غربال و انتخاب نمونه‌های دچار مشکل خواب استفاده شد. نمونه‌ها به روش نمونه گيری مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تصادفی تعادلی در سه گروه نقاط حقيقی طب فشاری، گروه نقاط غير حقيقی و گروه کنترل قرار گرفتند. درهرسه گروه تعداد نمونه‌ها 30 نفر و به نسبت مساوی از هر دو جنس بودند. ماساژ نقاط مورد نظر در گروه نقاط حقيقی طب فشاری و گروه نقاط غير حقيقی به‌طور يکسان 15 دقيقه، سه روز در هفته و به مدت چهار هفته و در مورد گروه کنترل تنها ارتباط کلامی صورت گرفت. در پايان مداخله 77 نفر از نمونه‌ها پرسشنامه را تکميل نمودند. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمونهای تحليل واريانس، تحليل کوواريانس، تحليل واريانس با اندازه‌گيری‌های مکرر وکروسکال واليس استفاده گرديد.

يافته ها: بر اساس نتايج تحليل داده ها، بعد از مداخله اختلاف عمده‌ای در نمرات مقياس‌های فرعی کيفيت خواب ذهنی (025/0=P)، مدت‌زمان خواب واقعی(012/0=P)، کفايت خواب (022/0=P)، اختلالات خواب(025/0=P)، عملکرد روزانه (033/0=P)، خواب نهفته (001/0P<) و ميانگين نمره کل شاخص کيفيت خواب پيتز برگ (001/0P<) بين سه گروه نقاط حقيقی طب فشاری، گروه نقاط غير حقيقی و گروه کنترل وجود داشت. در ادامه آزمون تعقيبی اختلاف عمده‌ای را از نظر مقياسهای فرعی و نمره کل شاخص کيفيت خواب پيتزبرگ بين گروه نقاط حقيقی و گروه کنترل نشان داد (05/0>p). درحالی‌که بين گروه نقاط حقيقی و گروه نقاط غير حقيقی تنها از نظر خواب نهفته (006/0=P) و نمره کل شاخص کيفيت خواب پيتز برگ (021/0=P) اختلاف معنی دار وجود داشت. داده‌های حاصل از برگه ثبت روزانه خواب بهبود معنی دار کيفيت خواب و کاهش تعداد بيداری شبانه را طی مداخله نشان داد(001/0P<).

نتيجه‌گيری: اين مطالعه تأثير طب فشاری بر بهبود کيفيت خواب سالمندان را مورد تأييد قرار داده و طب فشاری سنتی چينی را به عنوان يک روش درمان غير دارويی برای سالمندان دچار اختلال خواب پيشنهاد می‌نمايد.

 

تاثیر ماساژ در سلامتی انسان
به گزارش شبكه خبر، گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تاثیر استفاده از نوعی ماساژ موسوم به ماساژ استروك سطحی پشت را در كاهش میزان اضطراب آشكار 102 سالمند بررسی كردند.
افراد مورد بررسی به مدت 5 روز متوالی، روزی 5 دقیقه بین ساعات 15 تا 19 ماساژ داده شدند. 
بر اساس این بررسی كه مشروح آن در فصل نامه علمی پژوهشی توانبخشی منتشر شد،استفاده از ماساژ سبب كاهش اضطراب و عوارض ناشی از آن در سالمندان می شود. 
اضطراب در زندگی امروزی، به ویژه در سالمندان كه قدرت تطابق و سازگاری كمتری دارند،سبب بروز عوارض جبران ناپذیری در ابعاد سلامت آنان می شود.
ماساژ استروك سطحی پشت یا در اصطلاح اس.اس.بی.ام یك نوع ماساژ به شكل حركات آهسته، ملایم و موزون كف دست ها روی كمر بیمار است.
این نوع ماساژ با سرعت یكنواخت در حدود 60 حركت در دقیقه با فشاری ملایم و سطحی به مدت 3 تا 10 دقیقه است .

 

 

 ماساژ درمانی کلید اصلی دستیابی به سلامت و آرامش کامل است.
 
تکنیک شفا بخش ماساژ درمانی پیشینه ای به بلندای تاریخ، فرهنگ و تمدن بشر دارد.
امروزه ماساژ درمانی به لحاظ نقش مهمی که در سلامت انسان ها دارد، در کشورهای مختلف دنیا پذیرفته شده وبه لحاظ توسعه و ارتقا سلامت و تاثیر آن برای آرام بخشی عمیق، همراه با سادگی و ایمن بودن آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ازجمله فواید ماساژ عباتند از: بهبود جریان خون، طراوت جوانی، نشاط زندگی، خوابی لذت بخش، آرامش اعصاب،کاهش استرس، شادابی و سلامت، افزایش بهره وری و...
 
آیا می خواهید در سراسر بدن خود احساس سلامتی و آرامش کنید؟
ماساژ درمانی یک روش جالب،پویا و در عین حال ساده است که می تواند به سلامت پایدار و شادابی شما بینجامد. با استفاده از این روش، قادر خواهید بود علت بروز بیماری و درد را در هر قسمت از بدن برطرف کنید.
تنش و اضطراب انرژی بدن را کاهش می دهد. در نتیجه هنگامیکه بدن شما از توان جسمی و ذهنی کامل برخوردار نباشد قطعا نیاز به تمرین های ماساژ درمانی دارید تا به ارگانیسم بدن خود نیروی تازه ای ببخشید.
ماساژ یک عمل کاملا بهداشتی، آرام بخش و تضمین کننده سلامتی جسمی و روانی است. اثر ماساژ، فیزیکی، روانی و هم شفا بخش است.
ماساژ گره های چربی حبس شده در اندام های بدن را باز نموده و جریان آزاد مایعات را در نسج میسر می سازد مواد زائد را از سیستم بدن خارج می نماید. ماساژ باید در حال استراحت و به دور از فشار روانی و بدون عجله صورت پذیرد، چون در حال فشار روانی کانال های خروج مواد زائد و سمی منقبض شده و بسته می شوند ولی در حال استراحت کانال های فوق آزاد هستند و لذا مواد زائد و سمی به راحتی دفع می شوند.
مدت ماساژ برای اندام های مختلف 10 الی 20 دقیقه کافی است که باید هر روز یا یک روز در میان انجام شود. شرط نتیجه این است مثل هر متد درمانی دیگر به طور منظم انجام پذیرد. هر موقع روز برای ماساژ مناسب است ولی بهترین موقع حداقل 2 ساعت پس از غذا خوردن است.
 ماساژ صبحگاهی سر و صورت، گوشها، دست ها، پاها و کف پاها برای سلامت انسان بسیار موثر است. به همراه ماساژ از تنفس عمیق و خنده درمانی بهره جویید.
با استفاده از ماساژ درمانی، می توانید شادابی، طراوت پوست و جوانی خود را حفظ کنید. نقاط مهم صورت یعنی پیشانی، اطراف چشم ها، طرفین بینی، گونه ها و اطراف دهان را با انگشتان دست، فشار و ماساژ دهید. با این روش کشیدگی عضلات بر طرف شده و ماهیچه ها سفت می شوند. این روش را به طور منظم حداقل برای هر هفته یکبار برای خود برنامه ریزی نمایید.
این روش ماساژ درمانی بسیار موثر است تنش را از انسان دور می کند، آرامش را به ارمغان می آورد، دستگاه گردش خون را بهبود می بخشد و ذخیره ای از اکسیژن را به پوست و سلول ها می رساند و برای داشتن پوستی نرم، با طراوت و شاداب سودمند است.
کمک هایی که بدن از طریق ماساژ دریافت می کند، باعث پاکسازی آن از سموم و ناخالصی ها از طریق دفع مواد زائد، به صورت مایع می شود و همین مساله، به کل سیستم بدن، طراوت و تعادل می بخشد. در واقع ماساژ، گردش خون را تحريک نموده و بهبود می بخشد و در نتیجه مواد زاید به راحتی از بدن دفع می شوند. این عمل برای کاهش اضافه وزن نیز مؤثر خواهد بود.
تحقیقات جدید در فرانسه، انگلستان، اسکاتلند، کانادا، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی، کشفیات نوینی را در مورد ماساژ درمانی نشان می دهد.
ماساژ درمانی در واقع، نتایج طب سوزنی را به همراه دارد با این تفاوت که در این روش، از فشار به جای سوزن استفاده می شود و بهداشتی تر نیز می باشد.
دکتر دالت از متخصصان بیمارستان بویون پاریس، در کتاب خود اشاره می کند که چگونه با فشار و ماساژ ساده انگشتان، آرامش برقرار می شود، درد تسکین می یابد، جریان خون بهتر انجام می شود و حرکات تنفسی، به ویژه در بیمارانی که آسم و مشکل ضربان قلب دارند بهبود می یابد و پس از به کار بردن این روش، بهبودی چشم گیری در وضع آنها دیده می شود.
وقتی در جایی از بدنتان احساس درد می کنید، فورا آن محل را فشار و ماساژ بدهید تا آزاد و راحت و به دور از درد و بیماری زندگی کنید.
توضیح: مراکز بازتابی در واقع سلسله اتصالاتی هستند که انرژی را به سراسر مدارات بدن منتقل و جریان آن را به سمت اندام ها و سیستم عصبی هدایت می کنند.

چگونه از زانو های خود مراقبت کنیم.
مفصل زانوها، از مهمترین مفاصل بدن است که مستقیما وزن بدن را تحمل می کنند، ساختمان آن به گونه ای طراحی شده که ضمن استحکام کافی برای اندام های تحتانی، اجازه انجام حرکات مختلفی را نیز می دهندتحرک زانوها به تغذیه مفصل ها، قدرت عضلانی و دامنه حرکتی زانوها کمک میکند.
1-اگر به کاری اشتغال دارید که ناگزیر از نشستن روی صندلی به مدت طولانی هستید، هر ساعت 1 بار از جای خود برخیزید و چند دقیقه راه بروید و یا پاهای خود را از زمین بلند و صاف کنید.
2-اگر شغلتان ایستادن طولانی را می طلبد، در هر ساعت چند بار زانوهای خود را خم و راست کنید.
3-هنگام خوابیدن به پشت، بالشی را زیر زانوهای خود قرار دهید، چنان چه به پهلو می خوابید از بالش بین زانویی استفاده کنید. پس از بیداری با چندین حرکت آرام زانو ها را خم و راست کنید.
4-به کنترل وزن خود اهمیت ویژه ای بدهید، وزن اضافی خود را کاهش دهید. با استفاده از ورزش های تقویتی و کششی قدرت عضلانی و انعطاف پذیری بافت های اطراف مفصل ها را بهبود ببخشید.
 
روش شفا بخشی درد زانوها
با سلام دادن و توجه، از زانوهای خود سپاسگذاری نمایید.
دست خود را بالای استخوان (کاسه) زانو در دو سوی زانو قرار دهید، با انگشتان شست و میانی تا 5 سانتی متر بالای کاسه زانو را به مدت چند ثانیه فشار دهید و سپس نقطه نرم یا تورفتگی زیر استخوان (کاسه) زانو را با شست و انگشت میانی برای مدت 7ثانیه فشار دهید. معمولا این روش برای پایان بخشیدن به درد زانوها مفید است.

پاها از جمله اندام های مهم بدن هستند که همواره در سراسر تاریخ بشر مطرح بوده، به طوری که توجه اطبا عهد باستان را به خود جلب کرده و به لحاظ زمانی، این توجه را می توان از مصر تا ژاپن پیگیری نمود. گروهی بر این باورند که ماساژ درمانی از پیوند طب سوزنی و ماساژ به روش ژاپنی نشات گرفته و به تدریج در طول زمان پیشرفت کرده است. از سوی دیگر، تحریک مراکز بازتابی و ماساژ پا از دیر باز، بخشی از روشهای شفا بخش حکیمان بومی آمریکا بوده است. شواهد موجود نشان می دهد که گونه های مختلف ماساژ درمانی در جامعه امروزه غرب توسعه یافته است.
 
در هر فرصت با پاهای برهنه راه بروید این کار ماهیچه های پا را تقویت و جریان خون شما را بهبود می بخشدبا مالش و فشار دست ها قسمت های پشت پاها و ساق پاها را ماساژ دهید، و سپس قسمت بالا و کف پاها و انگشتان پاها را ماساژ دهیدبه این منظور می توانید از ماساژور ویژه پا و ساق پااستفاده نمایید. این دستگاه مراکز بسیاری را در کف پای شما تحریک می کند، به هنگام ماساژ عضلات پشت ساق پا نیز منقبض می شوند و خون را به سمت بالا پمپاژ می کنند، این ماساژ جریان خون را در سراسر بدن بهبود می بخشد و سلامت و شادابی را برای شما به ارمغان می آورد.
استفاده از ماساژور پا و ساق پا برای سلامت کمر، تسکین نقاط درد ناک در پایین تنه بدن به ویژه ناراحتی های روده بزرگ موثر است و نیروی شفا بخش اندام های بدن شما را افزایش می دهد.
با ماساژ کف پاها، بیشتر کانون های حساس مربوط به کانون های بدن تحریک می شوند و شما احساس آرامش بیشتری می کنید. به طوریکه روی صندلی به خواب می روید. با این روش، در واقع همه غدد و اعضای بدن به طور طبیعی کار خود را انجام می دهند. و هنگام خواب، بدن شما سلول ها و بافت های جدیدی می سازد و این زمان بهترین موقع برای شفا بخشی است.
 
 
تاثیر ماساژ برای جوان سازی و شادابی
چنانچه سلول های بدن با اکسیژن کافی تغذیه نشوند روند بیماری و پیری زودرس تسریع می گردد بنابراین ماساژ میتواند به فعال کردن دوباره اندام ها به ویژه شش ها، کبد، کلیه ها، پوست کمک نموده و شرایط ساختن سلول های جدید را فراهم آورد و مواد زائد و سموم جمع شده را به سرعت از بدن خارج نماید. روش های ماساژ درمانی، همراه با تنفس عمیق برای حفظ جوانی، شادابی و سلامتی بسیار مفید است. این روش ترکیبی، باعث افزایش نیروی ایمنی بدن می شود؛ فشار خون را تنظیم می کند و کارایی قلب و عروق و دستگاه تنفسی را بهبود می بخشد. ذهن و جسم  شما را به سرعت سرشار از آرامش و انرژی می سازد. زیرا با انجام ماساژ به همراه تنفس عمیق، میزان سوخت و ساز بدن و فرایند اکسیژن رسانی به سلول ها را، به حالت  طبیعی باز می گردد و سلول های جدید جایگزین سلول های قدیم می شونداین روند در واقع به معنای جوانسازی و شادابی بدن است. پس در صورت امکان،روش های ماساژدرمانی و تا 70تنفس عمیق را در برنامه روزانه خود بگنجانید.

ماساژ درمانی برای بسیاری از مردم ناشناخته است.
آیا می خواهید همواره در سراسر بدن خود احساس سلامتی و آرامش کنید؟
ماساژدرمانی یک روش جالب، پویا و در عین حال ساده است که می تواند به سلامت پایدار و شادابی شما بیانجامد. با استفاده از این روش، قادر خواهید بود علت بروز بیماری و درد را در هر قسمت از بدن برطرف کنید.
نیروهای قوی و شفادهنده حاصل از ماساژ درمانی، باعث تجدید انرژی، زنده دلی و زیبایی می شود و بیماری و درد را از زندگی شما دور می کند.
بدن شما از آن دسته از نیروهای انرژی برخوردار است که ماه، ستارگان و خورشید در مکان های خود استفاده می کنند. این نیروها توسط یک سیستم الکتریکی با کلیدهای فراوان راه انداز و ازکارانداز کنترل می شوند.
مدارهای اصلی در درون هر عضو، غده و عصب در جریان است، منتهی الیه و یا کانون های فشار این مدارها در دست­ ها، پاها و قسمت های دیگر بدن قرار دارد. با ماساژ دادن و به کار انداختن این کانون های فشار، نه تنها درد متوقف می شود، بلکه نیروی شفابخشی از طریق خطوط الکتریکی که قبلا بسته بودند، به کلیه قسمت های بدن ارسال می شود. وقتی این مجاری حیاتی بسته باشند، غدد و اندام هایی که درست کار نمی کنند شما را به سوی بیماری می­ کشانند.
در درون انسان نیرویی وجود دارد که التیام بخش و شفابخش است.
ماساژدرمانی به شما امکان می دهد که مشکلات نهفته بدن را پیش از آن که به مرحله حاد برسند، کشف کنید، انرژی بیشتری بدست آورید، به راز جوانی دست یابید و یاد بگیرید که چگونه برای افزایش سریع انرژی در هر کجا که هستید در اداره، دفترکار، در حال خرید، در حین رانندگی و ...، هنگامی که خسته شده اید تجدید نیرو و انرژی کنید.
تکنیک های ماساژ درمانی، به تنش های عصبی و عضلات گره خورده شما آرامش می بخشد و فقط در چند دقیقه، خستگی و کوفتگی را از بدنتان بر طرف می نماید و جریان حیاتی جدید و تازه ای را به سراسر بدن شما می فرستد. جریان عظیم و گسترده ای از خون را در سرتاسر بدن، بدون هیچگونه فشار یا تقلای زیاد به راه می اندازد. بنابراین، ماساژدرمانی به تغذیه کلی بدن شما کمک می کند.
درهرحال ماساژدرمانی یک روش موثر برای درمان بسیاری از بیماری ها و تسکین دردهاست.
 
 
(برگرفته از کتاب ماساژ درمانی میلدردکارتر، ترجمه میرهادیزاده و جلائی)
 

 محققان تعریف کامل و جدیدی از پیری ارائه دادند که در آن تمام علائم بروز پیری اعلام شده است کاهش کلسیم استخوان و میزان تولید پروتئین که منجر به کوچک شدن تدریجی حجم عضلات اسکلتی می شود، برخی از این نشانه ها به شمار می آیند.

پیری به معنای از دست دادن تدریجی توانایی دستگاههای بدن در برابر شرایط محیطی، افزایش بروز بیماریها و در نهایت وقوع مرگ تعریف شده است از طرف دیگر پیری در زیست شناسی و فیزیولوژی به معنی کاهش روند تجزیه و تحلیل اطلاعات در سلول و تغییرات تدریجی بدن است.

پیر شدن به علت یک تغییر ناگهانی در اعمال فیزیولوژیک بدن نیست بلکه نتیجه تغییرات تدریجی است که طی سالهای متمادی به وجود می آید.

پیری در سلولهایی که تکثیر نمی شوند مانند سلولهای عضلات و اعصاب بسیار بارزتر است، زیرا در بافتی که سلولهایش قابل تکثیرند، سلولهای جدید به طور دائم تولیدشده و محل سلولهای مرده را اشغال می کنند.

سلول در جریان رشد و فعالیتش به طور مرتب اطلاعات ژنتیکی از درون خود برای سنتز مواد پروتئینی دریافت می کند.

هر عمل یا عاملی که روند انتقال این اطلاعات را مختل کند، سبب بروز اختلال در اعمال سلول می شود.

کاهش کلسیم استخوان، کاهش میزان تولید پروتئین، پیری پوست، مشکلات دستگاه گوارش، مشکلات دستگاه تنفس که منجر به کاهش اکسیژن خون و کاهش فعالیت ماکروفاژهای کیسه های هوایی و تضعیف اثر مژهای مجاری هوایی می شود. بنابراین در سنین پیری افراد به ذاتالریه، برونشیت، آمفیزم و اختلالات دیگر ریوی حساس ترند.

اختلال در دستگاه گردش خون، فقدان قابلیت کشش آئورت، کاهش اندازه تار ماهیچه قلب، فقدان تدریجی قدرت انقباض عضله قلب، کاهش برونده خون توسط قلب، کاهش حداکثر ضربان قلب، افزایش پرفشاری خون، افزایش میزان کلسترول خون با افزایش سن، کاهش میزان HDL، افزایش شیوع بیماری شریان کرونری، سفت شدن شریانها، تجمع کلسترول در شریانها بخصوص شریانهای مغز ازجمله تغییرات در دستگاه گردش خون است.
 
همچنین کاهش مکانیسمهای ترشحی هورمون ها ، تغییرات خاصی مانند فقدان حس چشایی، فتق، سرطان مری، ورم معده، زخم معده و سرطان معده ، زخمهای رودهای، آپاندیسیت، سوءجذب و سوءهضم از تغییرات روده کوچک و یبوست، سرطان راست روده و هموروئید نیز از تغییرات روده بزرگ هستند.
 
بروز مشکلات در عمل بلع  و در دستگاه عصبی ، کاهش سرعت هدایت امواج عصبی، کاهش اعمال حرکتی ارادی و افزایش زمان رفلکس ماهیچه های اسکلتی، اختلال شنوایی مربوط به پیری ناشی از تغییرات در ساختارهای مهم گوش داخلی نیز از دیگر عوارض پیری به شمار می آیند.       

درحال بارگذاری...
درحال بارگذاری...